Radovi na magistralnom putu M4 Valjevo – Loznica, deonica od puta R268 za Tršić do puta R211 za Krupanj (Krst), od km 534+527.02 do km 538+040.43
Izgradnja objekta je u toku

Rekonstrukcija i proširenje postojećeg magistralnog puta sa sanacijom dva klizišta, ojačanjem kolovozne konstrukcije, izradom novih, sanacijom i produženjem postojećih propusta i izradom potpornih i obložnih zidova uz odvijanje saobraćaja za vreme izvođenja radova.
Investitor: Preduzeće za puteve “Beograd” Beograd

Izvođenje dela građevinskih radova na obnovi dela tornja na Avali u Beogradu
Izgradnja objekta je u toku

Izrada novih saobraćajnica i parkinga ispod tornja na Avali sa uređenjem oklnih površina.
Investitor: “Ratko Mitrović Dedinje” Beograd

Sanacija ulice – veza između Tamnavske – II faza i Miloša Obrenovića u Obrenovcu
Godina: 2006.

Početak radova na izradi obilaznice oko Obrenovca, od pumpe “Jugopetrol” do mosta na Kolubari. Izvođenje zemljanih i asfalterskih radova.
Tokom 2008. godine nastavljeni su radovi na izradi i popločavanju trotoara.
Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca

Uređenje centralnog trga u Rumi
Godina: 2007.

Uređenje postojećeg trga sa izradom nove fontane, nivelisanjem terena, postavljanjem betonskih ploča I rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže.
Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Rume

Rekonstrukcija trga Venac slobode u Aranđelovcu
Godina: 2007.

Uređenje postojećeg trga sa uklanjanjem postojećeg asfalta i drveća i izgradnjom nove fontane sa svim monterskim i betonskim radovima. U okviru rekonstrukcije izvršena je i zamena postojeće kanalizacione mreže i ceo trg je popločan granitnim pločama.
Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Aranđelovca

Izvođenje radova u ulici kralja Aleksandra u Obrenovcu
Godina: 2007.

Rekonstrukcija postojeće ulice sa zemljanim radovima, izradom nove konstrukcije kolovoza i trotoara i postavljanjem nove kanalizacione mreže.
Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca

Izvođenje građevinskih radova na dogradnji objekta za proizvodnju prehrambenih proizvoda u Kolarima
Godina: 2007.

Dogradnja objekta iste spratnosti na postojeći objekat sa izradom novog dela proizvodnog pogona, kancelarija, utovarno – istovarne rampe i izradom saobraćajnice u krugu proizvodnog pogona sa izradom nove vodovodne i kanalizacione mreže i povezivanjem na postojeću.
Ovaj projekat je nastavljen u 2008. Godini izradom interne saobraćajnice i povezivanjem na postojeću ulicu.
Investitor: “JAS HOLDING” Kolari

Izvođenje građevinskih radova na stambenim objektima u naselju Bele Vode u Beogradu

Godina: 2007.

Izrada novih saobraćajnica, trotoara I parkinga oko novih stambenih objekata sa uređenjem postojećeg terena.
Ovaj projekat je nastavljen u 2008. Godini izradom saobraćajnica, trotoara i parkinga oko novoizgrađenih stambenih objekata.
Investitor: “Ratko Mitrović Dedinje” Beograd


Izvođenje asfaltnih radova na mostu preko kanala DTD na putu Jasenovo – Duplja – Grebenac
Godina: 2007.

Asfalterski radovi na mostu preko kanala DTD.
Kao kooperant firme „INTER – MOST“, izvodio je asfalterske radove na još nekoliko mostova: most preko Ibra u Kraljevu, most preko rekeMoravice, most na putu L-410 kod Prigrevice.
Investitor: “INTER – MOST” A.D. Beograd

Asfalterski radovi ispred "CASH & CARRY “RODIĆ" u Zemunu
Godina: 2008.

Asfalterski radovi (BNS, AB) pristupne saobraćajnice od Autoputa do novog objekta, lokalnih puteva na gradilištu i parkinga ispred objekta.
Investitor: “ELITA – COOP” Beograd

Sanacija kolovozne konstrukcije platforme “A” i saobraćajnica ispod avio mostova na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu
Godina: 2008.

Rušenje delova i oštećenja postojeće platforme “A” sa zamenom armiranobetonskom konstrukcijom i krpljenje postojećih rupa eksmalom i zalivanjem pukotina na platformi i saobraćajnici
Investitor: Preduzeće za puteve “Beograd” Beograd

Presvlačenje postojećih puteva asfaltnim kolovoznim zastorom bez učešća građana za partiju broj 4 (putevi u MZ Ušće, Skela, Ratari i Krtinska)
Godina: 2008.

Proširenje postojećih puteva, ojačanje konstrukcije novim slojem tucanika i asfaltiranje puteva na teritoriji MZ
Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca

Izrada - presvlačenje puteva po MZ sa asfaltnim kolovoznim zastorom na teritoriji opštine Obrenovac (udruživanje sredstava sa MZ)
Godina: 2008.

Proširenje i produženje postojećih puteva, ojačanje konstrukcije novim slojem tucanika i asfaltiranje puteva na teritoriji MZ opštine Obrenovac
Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca

Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji saobraćajnica i spoljašnjeg uređenja Prodajnog centra “Pevec”
Godina: 2008.

Izvođenje asfalterskih radova na saobraćajnicama i parkinzima.
Investitor: “ELITA-COOP” Beograd