Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Internal and Foreign Trade and Services Company
Srpski     Engleski